Święty Stanisławie
módl się za namiNasza Parafia widziana z lotu ptakaParafia Rzymsko-katolicka pw. Świętego Stanisława
Biskupa i Męczennika
w Szarowie-Dąbrowie
Liturgiczne Święto ku czci Świętego Stanisław BM-8 maja. Suma odpustowa w I niedziele maja o godzinie 11.00.

Wszystkim parafianom z Szarowa i Dąbrowy , darczyńcom, fundatorom żyjącym i zmarłym składamy z serca płynące Bóg Zapłać za troskę o nasz Kościół, cmentarz i plebanię.Prosimy o dar modlitwy.Szarów 290
32-014 Kłaj
MAPKA DOJAZDU
tel. (012) 284 15 87Konto bankowe Naszej Parafii
Bank PKO s.a. nr 63 1240 1431 1111 0000 1048 0997
z dopiskiem : Parafia Rzym.-Kat. pw. Sw. Stanisława Biskupa i Męczennika Szarow - Dąbrowa.


Ostateczny projekt elewacji Kościoła autorstwa prof. Cęckiewicza
(kliknij na zdjęcie aby je powiększyć)