Wszystkim parafianom z Szarowa i Dąbrowy, darczyńcom, fundatorom żyjącym składamy z serca płynące Bóg Zapłać za troskę o nasz Kościół, cmentarz i plebanię. Zmarłych ogarniamy modlitwą.

Szarów 290

32-014 Kłaj