Wszystkim parafianom z Szarowa i Dąbrowy, darczyńcom, fundatorom żyjącym i zmarłym składamy z serca płynące Bóg Zapłać za troskę o nasz Kościół, cmentarz i plebanię. Prosimy o dar modlitwy.

Szarów 290

32-014 Kłaj