Rada duszpasterska

Ksiądz Adam Kozłowski Proboszcz

Sołtys Roman Marosz,
Barbara Łysiak,
Edyta Prochwicz,
Iwona Nowak,
Piotr Kościółek,
Tadeusz Kowalski,
Piotr Wójcik.

Sołtys Elżbieta Jankowicz,
Alicja Wójtowicz,
Anna Jachymek,
Zdzisław Dziedzic,
Jarosław Jastrzębski,
Piotr Iwulski,
Stanisław Iwulski,
Tadeusz Wójtowicz.