Administracja cmentarza

Posługę Grabarza na naszym cmentarzu sprawuje:

ZAKŁAD POGRZEBOWY „AZALIA”
kwiaty – kamieniarstwo
Mariusz Łysek
32-015 Kłaj 384
tel. (012) 28411225
kom. (+48)502 078 559