Rada konsultacyjna

Parafianie (architekci, inżynierowie, budowlańcy, radni, sołtysi, zarząd OSP, zarząd LKS Zryw) opiniujący ostateczny projekt wykończenia architektonicznego naszego kościoła.