Duchowni

Proboszcz: ks. Kanonik Adam Kozłowski

śp. ks. Infuat Jan Kościółek zm. 17. VII. 2010r.
ks. Jan Wysokiński
ks. Józef Iwulski
ks. Bogusław Golarz
ks. Sławomir Kowalski
Ojciec Adam Kasprzyk CSsR (Redemptorysta)

ks. Kanonik Roman Sasuła 1983 – 30 VI 2008r.
ks. Kanonik Adam Kozłowski 1 VII 2008r. –

ks. Marian Jakub Adamik
ks. Rafał Jurczasiak
ks. Zbigniew Kosowski
ks. Ryszard Ptak
ks. Janusz Gacek
ks. Andrzej Grodecki
ks. Tomasz Plewa
ks. Paweł Odziomek

ks. Dr Stanisław Basista