Historia Parafii

1963
Po usunięciu nauki religii ze szkoły podstawowej w Szarowie, została przeniesiona do prywatnego domu p. Anny Truś. Był to pierwszy punkt katechetyczny, a naukę religii prowadziła ks. Wielgosz. Miejsce to było nieodpowiednie ponieważ znajdowało się zaraz przy głównej szosie koło lasu co zagrażało bezpieczeństwu dzieci.

1964
Niedługo zatem wynajęto pokój w środku wsi, u p. Eugenii Wajda co gwarantowało dzieciom juz bezpieczniejsze uczęszczanie na naukę religii. Niestety, warunki lokalowe nie bardzo odpowiadały sanepidowi, który ciągle miał jakieś zastrzeżenia i wymogi od pomieszczenia i otoczenia.

1970
Podczas wizytacji punktu katechetycznego – prowadzonej przez ks. Biskupa Albina Małysiaka, wykorzystano sytuację i wraz z proboszczem naszej Parafii Księdzem Janem Szybowskim, sołtysem wsi p. W. Wajdą oraz aktywem społecznym omówiono wstępne plany budowy.

1972
W wielkiej tajemnicy (gdyż czasy były wyjątkowe) zaczęto zbierać pieniądze na kupno działki, a potem na materiały budowlane gromadzone w na razie w Brzeziu. Zakupiono dobrze zlokalizowana działkę między Szarowem a Dąbrową (perspektywa przyszłej rozbudowy na kościół)

1974
Ze względu na zakaz budowy obiektów sakralnych zaczęto staranie o pozwolenie na budowę prywatnego domu, na którą właścicielka parceli tj. p. Wanda Nawojowska dała pełnomocnictwo planu p. Władysławowi Wajdzie. Materiały budowlane zaczęto składać na nowej parceli. O składowaniu materiałów budowlanych na parceli, oraz o zamiarach mieszkańców Szarowa i Dąbrowy dowiedziały się władze powiatowe. Przeprowadzono kontrolę i wstrzymano dalszą działalność. Przez 4 lata nie robiono nic.

1978
Odnowiono prośbę do Wydziału Wyznań w Krakowie o pozwolenie na budowę, ale już oficjalnie, na Punkt Katechetyczny, gdyż coraz bardziej sanepidowi nie odpowiadały warunki. Naczelnik Gminy poparł naszą prośbę, obiecując nawet – chociażby częściowo, przydzielić nam trochę materiałów budowlanych.

1979
Odpowiedz z Kurii, że ujęto w planie na r. 1980 punkt katechetyczny 1980 Otrzymano pozwolenie na budowę punktu katechetycznego, Ksiądz Proboszcz Jan Szybowski zwołuje 14. grudnia

1980
Zebranie w Brzeziu, na którym wybrano Komitet Budowy Punktu Katechetycznego. 1981 Ponieważ materiały budowlane są na przydziały, (ograniczenie duże) każdy członek Komitetu załatwia na własna rękę gdzie tylko możliwe. – marzec 81 r. Rozpoczęto wykopy pod fundamenty, robotami kieruje Władysław Wajda. Rozpoczęte wykopy poświęcił ks. Dziekan z Wieliczki. Obiekt budowany jest pod katem przystosowania do kaplicy a pozwolenie jest tylko na Punkt Katechetyczny. – 1 kwietnia

1981
Wstrzymano dalszą budowę. Po załatwieniu wszystkich formalności i dość długiej przezwie w pracy rozpoczęto dalsze prace ze wzmożonym wysiłkiem. w maju położono 1-szy strop. Odbywa sie Masza Święta przed kaplicą. Zaproszono Jego Eminencje ks. Biskupa Dr Juliana Groblickiego, księży z sąsiednich Parafii i mieszkańców okolicznych wiosek na to doniosłe wydarzenie. – 24 grudnia 1981 r. Odbyła się pierwsza pasterka w Kaplicy. Msze Świętą odprawił Ksiądz Kazimierz Grela. 1982 Rozpoczęto starania Kurii Metropolitalnej o przydzielenie księdza. – 31 stycznia

1982
Ksiądz Wikary z Brzezia J. Kolasiński urządza już w naszej kaplicy Jasełka z których datki ofiaruje na dalsze wydatki związane z budową.
– 9 maja 1982 r. Odbywa się pierwszy Odpust w naszej parafii (jeszcze formalnie nie usankcjonowanej) Na bardzo uroczystej Mszy Świętej zostaje poświęcony Sztandar Stanisławów i obraz Matki Boskiej Częstochowskiej.
– 7 sierpnia 1982 r. Ksiądz Szybowski daje pierwszy ślub w Kaplicy p. Mirosławie Wajdzie. Trwają dalsze prace przy budowie.
– 22 sierpnia 1982 r. Do Kościoła zostaje przydzielony ksiądz. Jest nim ks. Roman Sasuła. Powitany serdecznie niemal natychmiast zabiera się do prowadzenia dalszej budowy.
– 12 września I „Dożynki”, poświęcenie chleba upieczonego przez gospodynie z Dąbrowy oraz wieńca z najpiękniejszych kłosów od gospodyń z Szarowa.
– 7 listopada 1982 r. Pierwszy chrzest w naszej Kaplicy, Tomasza Kościółka z Dąbrowy.
– 13 listopada 1982 r. Pierwszy pogrzeb w naszej Kaplicy, Emerytowanej nauczycielki ze Szarowa p. Łucji Strak.
– 1 grudnia 1982 r. Oficjalny odbiór obiektu kościoła przez instytucje nadrzędne i przekazanie do użytkowania.

1983
Ustanowienie Duszpasterstwa w Szarowie. kwiecień 1983 r. Pierwsze Święta Wielkanocne w parafii.
– 15 maja 1983 r. Pierwsza Komunia św. dzieci z drugich klas Szkoły Podstawowej w Szarowie. Praca przy rozbudowie kościoła nadal trwa.
– 2 czerwca 1983 r. Mamy w Kaplicy pierwszą msze prymicyjna księdza Bogusława Golarza z Dąbrowy, którego młodzież w uroczystym kordonie prowadzi z domu rodzinnego do Kościoła gdzie składa Mu serdeczne życzenia w nowej pracy kapłańskiej, polecając go Bogu i Jego opiece.
– 25 czerwca 1983 r. Poświecenia kościoła dokonuje ks. Kardynał Franciszek Macharski. W uroczystości uczestniczyło wielu zaproszonych księży.

19 marca 1984 r.
Uroczysta Msza Święta i odczytanie przez ks. Kanonika Szybowskiego aktu erekcyjnego nowej parafii Szarów pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa i Męczennika. Parafia ma obejmować tereny wsi Szarów po granice Kłaja i tereny wsi Dąbrowa po granice Brzezia. Księgi metrykalne obu wsi przekazuje się z Brzezia do Szarowa, a pierwszym Proboszczem zostaje mianowany Ksiądz Roman Sasuła.

1987
Zakupiono działkę pod cmentarz. Po wielu trudnościach udało się go wreszcie zatwierdzić. W lipcu na cmentarzu odbywa się pierwszy pogrzeb Jana Huczyńskiego z Szarowa.

1996
W lipcu rozpoczęto budowę plebanii, co z kolei pozwoli na powiększenie wewnętrznych pomieszczeń kościelnych, gdyż kościół jest już za ciasny.