Status cmentarza

 1. Cmentarz jest własnością Parafii i posiada status Cmentarza parafialnego.
 2. Osobą prawną i decyzyjną odpowiedzialną za funkcjonowanie Cmentarza jest Proboszcz
  miejsca. Dotyczy to : lokalizacji i przyznawanie miejsc pochówku, jest odpowiedzialny za
  ceremonie i liturgię, stoi na straży respektowania przepisów prawa budowlanego i
  sanitarnego w zakresie budowy piwnic i nagrobków. Funkcję służebną w w/w kwestii
  sprawuje Firma pogrzebowa „AZALIA”. Proboszcz miejsca egzekwuje wszystkie kwestie
  finansowe związane z funkcjonowaniem Cmentarza tu: wykup miejsca 1000 zł. z prawem
  dysponowanie grobem na okres 21 lat oraz 10% kosztów wykonanie nagrobka. W /w opłaty
  zgodnie z obowiązującym prawem w naszej Archidiecezji – zatwierdzonym przez RP
  stanowią dobro Parafii, w sytuacji zakończenia budowy kościoła stanowić będą fundusz
  Cmentarza, tu: opłata WC, wywóz śmieci oraz bieżące remonty i modernizacja (utwardzenie
  ścieżek i alejki).
 3. Miejsce na Cmentarzu Parafialnym przysługuje WSZYSTKIM którzy stanowią i należą do
  naszej Parafii. Dotycz to również innowierców i niewierzących. Przysługuje również tym
  którzy nabywają prawo poprzez koligacje Rodzinne, tu: dzieci w przypadku grobowca
  rodzinnego i ich Rodziny.
 4. Miejsca oraz grobowca nie wolno sprzedać ani odstąpić osobom trzecim. Dotyczy to
  dysponentów grobu oraz Proboszcza miejsca.
 5. Wszystkie sprawy prawne, kanoniczne, remontowe i budowlane muszą być opiniowane
  przez Kancelarię Parafii oraz konsultowane z Firmą pogrzebową „Azalia”.
 6. Rodziny zmarłych dysponują swobodą wyboru Firmy pogrzebowej oraz kamieniarskiej
  wykonującej nagrobki, Firma pogrzebowa „Azalia” wykonuje piwnice i kopie groby. Należy
  pamiętać że nasza FP nieodpłatnie udostępnia dla naszych parafian lodówkę do
  przechowanie ciał oraz partycypuje w dekoracji Kościoła.
 7. Cmentarz jako własność Parafii jest ubezpieczony (KM – OC) i nie ponosi
  odpowiedzialności w przypadku kradzieży vel dewastacji.
 8. Troska o grób (sprzątanie, estetyka, remonty) spoczywa na dysponencie. Pozostałe na
  Firmie pogrzebowej (koszenie trawy, odśnieżanie, wywóz śmieci, itp.)
 9. Dysponowanie grobem obowiązuje od chwili pierwszego pochówku i traci moc prawną po upływie 21 lat. Po upływie tego czasu konieczna jest prolongata na okres kolejnych 21 lat (opłata 1000 zł).
 10. Zgodnie z rozporządzeniem Episkopatu Polski dotyczącym kremacji ciał obowiązuje ono w całości w naszym przypadku. Wzgląd praktyczny tzn. brak krematorium w bliskiej odległości od naszej Parafii i racja duszpasterska – na dzień dzisiejszy pozwala na sprawowanie Liturgii pogrzebu przy urnie w Kościele. Każdy z przypadków jest rozważany indywidualnie. Rzeczą konieczna jest budowa na naszym Cmentarzu tzw. kolumbarium.